Miljö

Malma Fönsterputs tänker på miljön

Hos oss på Malma Fönsterputs är det oerhört viktigt att tänka på miljön och därför använder vi oss alltid av miljövänliga alternativ där det är möjligt.

Verksamheten präglas genomgående av ett miljötänkande i alla funktioner – allt ifrån hur vi hanterar material till hur vi förhåller oss till de dagliga uppgifterna.

Vid inköp prioriteras miljövänliga alternativ och vi använder inte mer medel än vad som är nödvändigt.

Det är upp till var och en att göra så gott man kan och vi ser det som vår plikt att alltid sträva efter att minimera vår inverkan på miljön.

Var rädd om miljön!